Tento e-shop používa cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť kvalitu našich služieb.

SÚHLASÍM viac o cookies
Načítavam
Pekné

Plemená oviec na Slovensku

nezadaný 25.04.2023 14:45

Plemená oviec na Slovensku

Mnohí ľudia sa nás pýtajú, akú vlnu používame a či získavame vlnu zo slovenských oviec. Radi vám odpovieme na tieto otázky, ale pred tým si priblížime plemená oviec na Slovensku.
V nížinných oblastiach juhozápadného Slovenska bola najrozšírenejším ovčím plemenom sedliacka ovca, známa aj pod pomenovaním birka, birčia ovca,  poľná ovca alebo moravská ovca. Najvzácnejším produktom bola vlna, ale ani ostatné produkty nezostali nevyužité. Od polovice 18. stor., teda od obdobia zvýšeného záujmu o produkciu jemnej vlny, začali chovatelia krížiť túto starú slovenskú sedliacku ovcu s jemnovlnnými plemenami; preto sa birky od konca 19. stor. pokladajú za krížence slovenskej ovce s plemenom merino

Od 16. stor. do začiatku 20. stor. bol najrozšírenejší chov oviec plemena valaška alebo valaská ovca. Toto hrubovlnné plemeno bolo vhodné na chov v drsných  klimatických horských podmienkach. Slovenskí chovatelia si ju obľúbili pre otužilosť, vytrvalosť a ľahkú pohyblivosť pri spásaní strmých a ťažko prístupných pasienkov. Postupným krížením valašiek s baranmi polojemnovlnných plemien sa výskyt pôvodného plemena valašiek obmedzil iba na najdrsnejšie horské oblasti severného Slovenska. Dôsledkom kríženia sa vyvinuli viaceré oblastné typy valašiek, vyhovujúce miestnym klimatickým podmienkam. Takto sa vypestovala napr. klenovská valaška, ktorá má oproti pôvodným, nezušľachteným valaškám lepšiu vlnu. 

Na strednom Slovensku sa rozšíril popri valaškách chov oviec plemena cigájka. Cigájky sú v porovnaní s valaškami menej odolné v drsnom podnebí, napriek tomu sú obľúbené pre jemnejšiu vlnu a pre možnosti využitia nielen bielej ale aj čiernej vlny. 

Tretím najrozšírenejším plemenom oviec, popri valaškách a cigajkách, sú jemnovlnné ovce plemena merino, zvané aj merinky. Na feudálnych veľkostatkoch sa podporoval chov tohto plemena už od polovice 18. stor., keď sa začali importovať najprv iba plemenné barany a postupne celé chovné stáda zo Španielska. Keď začal domácej produkcii vlny konkurovať dovoz zo zahraničia, záujem o chov meriniek všeobecne klesol. Zistilo sa, že rozsah chovu meriniek dosahoval iba 13% z celkového množstva.

Ďalším plemenom je Romney Marsh je polojemnovlnové, dlhovlnné, anglické plemeno s kombinovanou vlnovo – mäsovou úžitkovosťou. Bolo vyšľachtené v grófstve Kent za prispenia plemena leicester. Plemenná kniha tohto plemena bola založená v roku 1897. Ovce sú prispôsobivé, ľahko sa aklimatizujú a dobre znášajú vlhké klimatické podmienky. Dajú sa s úspechom chovať od nížinných až po miernejšie horské oblasti. Toto plemeno sa podieľalo na vzniku mnohých plemien na celom svete. 

Na Slovensku máme mnohé plemená, v našej dielni PEKNE používame vlnu z viacerých spomenutých plemien.